Blog Image

De blog van Art7D

Over deze blog

Dit is de Nederlandse versie van de blog van art7D.be. Alles wat recent is toegevoegd en veranderd wordt hier kort toegelicht, met een paar verkleinde afbeeldingen. De link brengt je direct naar de juiste plaats op de site art7D.be (Do you prefer English?)

Vervolg van deze blog

info over art7D.be Posted on 05 jan, 2014 20:46

Dit zijn de oudere berichten. De nieuwe berichten staan nu op de site art7d.be zelf, op de pagina “blog“.Bezoekers

info over art7D.be Posted on 01 aug, 2013 11:14

In de tweede helft van 2012 is het aantal bezoekers van Art7D.be voortdurend blijven stijgen. Vanaf juni 2013 is er een lichte daling, als gevolg van het feit dat “Goegel” deze site zo goed als verbannen heeft, zowel in zijn gewone zoekfunctie als die van de afbeeldingen. Daar tegenover staat dat het aantal bezoekers die meteen “art7d.be” invullen, spectaculair is gestegen, wat de verliespost voor een belangrijk deel compenseerde.

De VS staat aan de kop van het aantal bezoekers (van januari 2013 tot juli waren dat 20190 bezoekers). China staat als land op de tweede plaats, ongeveer de helft van het aantal van de VS (10156). Het aantal bezoekers uit België is ongeveer een vijfde van dat van de VS (4040), Nederland nog iets minder. Dan volgen Duitsland, Canada, Rusland en Frankrijk met ongeveer de helft van het aantal van België.

Je kan deze site helpen overleven, op de eerste plaats door een link aan te brengen naar de site op uw site of blog. Ook links naar de site vanuit feejsboek, pinterest, stumbleupon en andere massamediasites, zijn belangrijk. Dat kan je door bijvoorbeeld een werk aan je vrienden te tonen dat je graag ziet, met de url erbij.Dank!

info over art7D.be Posted on 16 jan, 2013 10:40

We willen hierbij de 71 187 verschillende bezoekers bedanken die in 2012 meer dan 150 000 pagina’s van art7d.be hebben bezocht. Deze site blijft evolueren, zet deze blog bij uw favorieten om op de hoogte te blijven. Veel kijk- en leesplezier voor 2013!Ons succes

info over art7D.be Posted on 30 nov, 2012 18:27

Uit onze statistieken blijkt
het grote succes van onze “Geschiedenis van de moderne Schilderkunst”,
zowel wat betreft de Engelstalige als de Nederlandstalige pagina’s. Dat is
zeker niet louter via “Google image”, op zoek naar een bepaald schilderij of
schilder. Velen maken hiertoe gebruik van de gewone Google. Zij zoeken de naam
van een schilder, maar heel vaak vullen zij ook in: “schilders van (…) tot (…)”. Dit is wellicht de reden van het
succes: er is weinig concurrentie. Zelfs kunstboeken behandelen de schilders
nooit per decennium, zoals wij doen.

Wat we ook leerden, is
dat Google heel nationalistisch is.
Als een Belg invult bij Google: “schilders van (…) tot (…)”, staat een pagina
van art7d.be op de eerste of tweede plaats. Als Nederlanders dat doen, komt
dezelfde pagina op de tiende plaats of verder, terwijl er geen Nederlandse
sites zijn met hetzelfde concept. In die zin zijn Belgen twee keer benadeeld
door Google: omdat België een klein landje is, en omdat we geen eigen taal
hebben, we spreken de taal van onze drie buren.

Ook de psychologische
site “Spiegelingen” kent een
relatief succes, hoewel zij volgens Google niet thuishoort in een site over
visuele kunst. De bezoekers komen hier enkel terecht door zoekwoorden op te
geven als: uniek, rollen, relativeren,
geweten, vertrouwen…
En dat gebeurt meer dan we dachten!Over de bezoekers van art7D.be

info over art7D.be Posted on 15 okt, 2012 16:07

Juli 2009 startte de site art7D.be. Uit de statistieken van de provider weten we dat de site ondertussen meer dan 2 000 000 bezoekers kende, waarvan de helft in 2012. Maar 2012 is nog niet om! Bij die bezoekers wordt iedereen gerekend die klikte op foto’s of tekst die door een zoekrobot werden gepresenteerd. Als het aantal verschillende bezoekers geeft de provider ruim honderdduizend op.

Dit geeft ons geen kijk welk onderdeel van deze uitgebreide site het beste scoort. Daarom installeerden we StatCounter. Gezien de omvang van onze site (en omdat we geen inkomsten hebben) krijgen we enkel statistieken van de laatste twee of drie dagen. Daarom houden we tegenwoordig statistieken bij van de statistieken. Dit bracht heel interessante dingen aan het licht.

60 % van de bezoeken zijn voor rekening van de “Geschiedenis van de Moderne Schilderkunst“. Als gevolg van dit succes hebben in september de Engelse vertaling op onze site geplaatst, die nu in opmars is in het buitenland. Een vierde van de bezoeken zijn voor de fotografie, waarvan de meerderheid “Kunst in België” bezoekt: foto’s van beeldhouwwerken en keramiek. “Virtual Museum” trekt ruim een tiende van de bezoekers aan, terwijl mijn eigen kunst (uitgezonderd fotografie) goed is voor zo’n 3 % van de belangstelling.

De meeste bezoekers komen via Google image, wat logisch is gezien de aard van de site. Ruim de helft heeft de zaak bekeken in minder dan vijf seconden. Als “echte” bezoekers reken ik allen die minstens 30 seconden naar een item blijven kijken, dat is ruim een kwart van de bezoekers. 10 % blijft tussen vijf minuten en meerdere uren op onze site!

De bezoekers komen merendeels uit België en Nederland, zoals je kan zien in onderstaande tabellen.